SKANOWANIE 3DSkanowanie laserowe 3D to innowacyjna metoda dokumentująca stan faktyczny różnych obiektów w postaci chmury punktów. Wszystkie skanery to przenośne instrumenty pozwalające na pracę w różnych warunkach. Stawiając skaner w odpowiedniej odległości (w zależności od wielkości skanowanego obiektu), dokonuje się impulsowego lub fazowego pomiaru współrzędnych X, Y, Z, które zostaja zapisane w postaci chmury punktów. Po przetworzeniu w procesie triangulacji, zamieniającej wirtualny obiekt na opis w postaci siatki trójkątów, otrzymuje się powierzchnię obiektu trójwymiarowego, którą można zapisać w popularnych formatach obiektów 3D (*VRML, *IGES, *DXF). Dane 3D ( X, Y, Z) z pomiarów mogą być importowane do programów CAD lub MODELI 3D. Modele 3D przygotowujemy głównie w programach: Revit, Archicad, Rhinoceros oraz Inventor.

Naziemny skaning laserowy 3D (TLS) zapewnia bardzo dokładne, trójwymiarowe obrazy pozwalające np. projektantom pracować bezpośrednio na rzeczywistych modelach, wspomagając proces projektowania. Skanery stosowane są w geodezji, budownictwie ogólnym, drogowym, architekturze, archeologii, przemyśle, energetyce itp. Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest informacja o obiektach i ich przestrzennym usytuowaniu. Na podstawie wyników pomiaru przeprowadzamy również analizy, generujemy rysunki 2D, sprawdzamy kolizję z projektami. Procesy decyzyjne przy zastosowaniu tej technilogi sa obarczone dużo mniejszym ryzykiem. 

Stosujemy również technologię mobilnego skanowania laserowego 3D (MLS). Sytem do mobilnego skanowania laserowego 3D można montować na samochodzie, pojeździe szynowym lub nawet łodzi. Wszystko zalezy od tego jaki obiekt jest w zainteresowaniu naszego klienta. Na podstawie zebranych danych danych selektywnie podechodzimy do zagadnienia, które jest kluczowe. Dla każdego klienta indywidualnie opracowujemy sposób opracowania i przedstawienia danych. Wszystko po to aby pomóc w realizacji zadań. 

Zapraszamy na nasz kanał YouTube lub na naszego bloga, gdzie prezentujemy wybrane realizacje.